Carlito’s Angels Trilogy 1 - Drew’s Longtime Love - 4876

Ratings :


Date Issue : Jan. 14, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Brandy Gallardo
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

Kung may pinakaiiwasan man si Drew, iyon ay ang tuluyang mahulog ang loob niya sa anak ng umampon sa kanya. She would not dare fall in love with Jesse. Sinabi niya sa sariling dapat na siyang makontento sa pagtingin-tingin lang kay Jesse. Pero nananadya yata talaga ang tadhana, nang lumaki na sila ay saka niya hindi na narendahan ang puso niya. Hanggang sa dumating ang isang gabing pagkalimot, hindi na niya inisip o naalala man lang ang ipinangako niya sa sarili…


Related Stories