Red - PHRGR012

Ratings :


Date Issue : Jan. 14, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 159.00
  Share by Twitter


About This Book

Mula pagkabata, isa lang ang gusto ni Miruna: ang mapabilang sa mundong aksidenteng natuklasan—ang mundo ng mga bampira. One summer she met Red, a boy vampire. Nagsimula roon ang damdamin niya rito. Sigurado siya na isang araw, ibibigay ni Red sa kanya ang dugo nito at gagawin siyang katulad nito. Pero hindi iyon nangyari. Instead, he gave his blood to some other woman and married her. Pagkalipas ng ilang taon, muli silang nagkita. She was already a vampire, no thanks to him. While he, a married vampire, flirted with her every chance he got. At ginagawa pa iyon ni Red habang nasa gitna sila ng giyera! Ano ang gagawin niya kung ang puso niya ay patuloy pa ring tumitibok para kay Red? At paano ang kanyang lihim na kapag natuklasan nito ay siguradong ikagagalit nito nang husto sa kanya?


Related Stories