Perfect Match 4: My Greatest Possession

Ratings :


Date Issue : Jan. 15, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Bernadette Cerdan
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

Si Liana ang Super Hero na nagligtas kay Dave nang gabing ma-carnap ang kotse nito. Ang problema, nang i-deposito niya ito sa presinto ay literal niya itong hinubaran ng kahihiyan - suot lamang ang jockey briefs na iniwan dito ng mga carnappers! Heto ngayon si Dave sa bahay nila para "magbayad" daw ng utang na loob... Pero bakit may pakiramdam siya na maniningil ito at kukunin nitong kabayaran ang puso niya?


Related Stories