Insta Baby - PHR6340

Ratings :


Date Issue : Jan. 27, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Angelica Mandevilla (Zerously)
ISBN :
Price : PHP 112.00
  Share by Twitter


About This Book

“What’s your name?” “Grasya.” “Ano’ng trabaho mo?” Question and answer portion? “Maghahanap pa lang ng raket.” Dahil bukas, ilalabas na ng landlady ko ang mga gamit ko at sa lansangan na ako matutulog. “Okay. You’re hired.” Napanganga ako. “Ha?” “Alagaan mo ang batang ito. I’ll pay you thirty thousand pesos basta dito ka muna sa bahay at mag-aalaga sa batang `yan. Just until I sort things out.” Thirty thousand talaga?! Nagdududa kong tiningnan si Teo—ang ubod ng sungit pero napakaguwapong CEO ng isa sa mga pinakamalaking kompanya sa bansa. “Gano’n? Walang interview? Paano pala kung manggagantso ako? Magnanakaw? Rapist? At iba pa?” nakataas ang isang kilay na tanong ko. “Don’t worry, I’ll also hire someone to kill you,” walang emosyon niyang sagot. Talaga ba? Pero dahil guwapo si Teo, baka siya na ang suwerte ko… at baka maakit pa siya sa beauty ko.


Related Stories