POSSESSIVE SERIES BOOK 11 VALERIAN VOLZKI - LIB00611

Ratings :


Date Issue : Jan. 29, 2020
Publisher : LIB Creatives
Author : C.C.
ISBN :
Price : PHP 187.00
  Share by Twitter


About This Book

Lusting after Grace Oquendo is not good for Valerian Volkzki’s health. He should be working his ass off. He should be firing his employees who go against his will. Dapat ay nagpapayaman siya imbes na ini-stalk si Grace Oquendo. Lahat ng ginagawa niya ay kabaligtaran sa dapat gawin ng isang Valerian Volkzki. Hell! That is so wrong in his vocabulary. Bakit ba niya iyon ginagawa? Para makita si Grace? Para maamoy ang nakakabaliw na natural na amoy nito bilang isang babae? Kailan pa siya nabaliw sa isang amoy? He is so fucked up. Para makasama si Grace? That’s funny, dahil ang gusto niya, palagi siyang mag-isa at ayaw niya ng istorbo. And Grace Oquendo screams disturbance to his life. And to top it all of, may lahing Hapon at Espanyol si Grace. Another funny thing. Hindi siya papatol sa may lahing Hapon at Espanyol! But no, Valerian can’t stop himself, and he doesn’t know what to do anymore.


Related Stories