Tempting Mr. Perfect - PHR6341

Ratings :


Date Issue : Feb. 03, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Bianca M.
ISBN :
Price : PHP 98.00
  Share by Twitter


About This Book

Akala ko nasa akin na ang lahat. I am an amiable, balanced, and a driven woman. Accomplished at a young age, I think I have it all figured out. Pero mali pala ako. Kasi kahit pala nasa akin na ang mga iyon, puwede pa pala akong maisahan. Because my ex-boyfriend cheated on me! But wait, there’s more! Hindi pa pala doon natatapos ang kamalasan ko. I also got fired by my wicked boss the next day. Double whammy, isn’t it? Wala na ngang jowa, wala pang trabaho. Pero sabi nga nila, there’s always a rainbow after the rain. Dahil pagkatapos ng lahat ng kamalasan, may suwerte pa palang darating sa akin—I got a new job that I think I would love, I met new people… including my new boss. The gorgeous, oh-so-perfect Heath Laurent Ongpauco. Na ang misyon yata sa buhay ay palambutin ang mga tuhod ko at pabilisin ang tibok ng puso ko! But no, I don’t want to make the same mistakes again. I have to steer away from anything that may jeopardize myself more. And that includes avoiding the temptation, even if that temptation has bewitching eyes and a sinful sexy smile.


Related Stories