A Perfect Day To Say I Love You - PHR6343

Ratings :


Date Issue : Feb. 13, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Sonia Francesca
ISBN :
Price : PHP 60.00
  Share by Twitter


About This Book

Bangag na bangag pa si Rika nang pumasok sa bakuran niya. Inumaga na kasi siya ng uwi matapos mag-party hard nang nagdaang gabi sa birthday celebration ng katrabaho. So, the last thing she wanted to see was a sleeping baby in a basket in her garden. Dinampot niya iyon at pumunta sa kabilang bahay. Pupungas-pungas na binuksan ni Anthony ang pinto. Inilapag ni Rika ang basket ng bata sa paanan ng lalaki. “May nagkamali ng delivery sa bahay ko. Feeling ko sa `yo `to.” “What the hell is that?” “Anak mo.” “Binata pa ako.” “Congratulations on being a father.” Walang gustong umako sa bata. Pero sa huli, sa kanila pa rin napunta ang walang muwang na sanggol. Nagsabwatan kasi sila para makuha ang mana ni Anthony mula sa namayapang lola at kinailangan nito ng isang “mag-ina.” Kaya ba nilang isahan ang kondisyon ng matandang namayapa na? Karma’s a bitch, they say. But no one ever mentioned that it could also be a little sweet…


Related Stories