Calle Pogi 2 - Waki - CPO002

Ratings :


Date Issue : Feb. 27, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Sonia Francesca
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

Idol ni Jazzy ang kanyang kuya. Kaya na-disappoint siya nang bigla na lamang nitong iwan ang trabaho nito para maging kapitan ng isang maliit na barangay sa Laguna. Sinundan niya ito para kumbinsihin ito na magbago ang isip. Doon niya nakilala si Waki. Sa simula pa lamang ay bad trip na siya rito. Nayayabangan siya rito. Pero dahil sa isang aksidente ay napilitan siyang maging alalay nito sa loob ng isang buwan. She expected one month of torture. Pero taliwas doon ang nangyari. Sa halip na siya ang maging alalay nito ay ito ang laging nakaalalay sa kanya. Feeling yata nito ay knight in shining armor ito at damsel in distress siya. Kung type nitong maging alalay, pagbibigyan niya ito...


Related Stories