Ang Lalaking Nagmahal sa Akin - Scarlett - PHR3341

Ratings :


Date Issue : Mar. 05, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 90.00
  Share by Twitter


About This Book

Unang nakatagpo ng landas ni Scarlett ang kay Alvaro noong disisais anyos pa lamang siya. Ito ang nagtaboy sa kanya at sa kanyang ina paalis sa villa ng nobya nito. Kailanman ay hindi niya nakalimutan ito. Ipinangako niya sa sarili na makakaganti rin siya sa mga taong nang-api sa kanila ng kanyang ina. Fast forward to more than a decade, she met the man again. She was now a star, a sexy star. May karapatan na siguro siyang magtaray ngayon ngunit hindi niya inaasahan na hindi niya maaaring tarayan si Alvaro, ang pagtaasan ito ng noo. He had something she needed…


Related Stories