Sprinters - BIC00101

Ratings :


Date Issue : Sep. 06, 2021
Publisher : Black Ink
Author : Claudine Erang
ISBN :
Price : PHP 75.00
  Share by Twitter


About This Book

Habang pinanonood ni Lawrence na tumatakbo sa track and field ang mga miyembro ng dating club na kinabibilangan niya ay nakuha ni Dale ang kanyang pansin. Hinimatay kasi si Dale dahil sa sobrang pagod habang tumatakbo. Simula no’n, tuwing nakikita ni Lawrence. Si Dale ay tila may malakas na puwersang nagtutulak sa kanya upang lapitan si Dale at kausapin. Siguro dahil ipinapaalala ni Dale kay Lawrence kung ano siya noon o marahil…


Related Stories