Laws Of Love - BIC00140

Ratings :


Date Issue : Apr. 05, 2022
Publisher : Black Ink
Author : Herbs Navasca
ISBN :
Price : PHP 75.00
  Share by Twitter


About This Book

Lord, help me. Tulungan Mo akong malampasan ang isa na namang Christmas party. Sana malusutan ko ang mga tanong kung bakit wala pa akong asawa at mga anak. Tulungan Mo ako at ipinapangako kong pagbubutihin ang paggawa ng fruit salad para sa potluck. Pero bakit nga ba hanggang ngayon ay single pa rin ako? Nanumpa ako ng katapatan sa Republika ng Pilipinas at sa Konstitusyon, nangakong susunod sa mga batas at legal na utos ng awtoridad. At bilang isang abogado, sumumpa akong gagamitin ang lahat ng aking nalalaman nang walang kasinungalingan. So, why, Lord? Why?! Amen.


Related Stories