Guniguni - BIC00058

Ratings :


Date Issue : Apr. 21, 2020
Publisher : Black Ink
Author : Herbs Navasca
ISBN :
Price : FREE
  Share by Twitter


About This Book

Kaunti lang ang batas ko sa buhay. 1. Gawin ang trabaho ko nang mahusay. 2. Hindi ko babanggain ang taong nagbabayad sa akin. 3. Walang tanong-tanong. Walang konse-konsiyensiya.


Related Stories