Juan + One - BIC0153

Ratings :


Date Issue : Apr. 29, 2020
Publisher : Black Ink
Author : Reira Francisco
ISBN :
Price : PHP 75.00
  Share by Twitter


About This Book

Dahil sa “Daredevil Challenge” naisipan ni Juan at ng mga kaibigan niya na pasukin ang lumang building na malapit sa kanilang eskuwelahan. May nagpakita sa kanila na isang babae at kinuha nito ang katawan ni Juan para gantihan ang taong pumatay sa nakatatandang kapatid nito sampung taon na ang nakaraan.


Related Stories