My Godfather’s Death Wish - BIC0135

Ratings :


Date Issue : Apr. 29, 2020
Publisher : Black Ink
Author : Reira Francisco
ISBN :
Price : PHP 75.00
  Share by Twitter


About This Book

Nagpasya si Lavie Yutaka na balikan ang dating buhay pagkatapos ng paghirang kay Zander—pinsan niya at mahigpit na kakompetensiya—bilang bagong chairman ng Yutaka Corporation. Hindi pa nga natatapos ang araw ng kanyang pagkabigo, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Nalaman ni Lavie na may taning na ang buhay ng kanyang godfather na si John Yutaka at may gusto itong ipagawa sa kanya bago ito pumanaw. Ano ang death wish ni Mr. John at paano niyon mababago ang buhay at pag-ibig ni Lavie?


Related Stories