My Grandfather’s Last Wish - BIC0078

Ratings :


Date Issue : Apr. 29, 2020
Publisher : Black Ink
Author : Reira Francisco
ISBN :
Price : PHP 75.00
  Share by Twitter


About This Book

Si Zander Yutaka ay apo at nag-iisang tagapagmana ng pinakamayaman na businessman ng bansa. Nang mamatay ang kanyang lolo, nagulat siya nang marinig ang last will nito. Nakasaad sa last will na kailangan ni Zander na maging fiancée si Aiko Hotaru, isang babae na hindi pa niya nakikilala. Walang ideya si Zander kung ano ang pagkatao ni Aiko pero kailangan niyang magawa ang nakasaad sa last will bago pa matapos ang taon. Kung hindi ay mawawala sa kanya ang karapatan bilang tagapagmana ng lahat ng ari-arian na iniwan ng kanyang lolo. Para mapalapit si Zander kay Aiko ay kinailangan niyang tumira sa apartment na malapit sa pamilya Hotaru at pumasok sa school kung saan puwede silang magkita araw-araw. Pero paano kakayanin ni Zander ang pagsubok ng kanyang lolo at paano niya iibigin ang isang babae na sa simula pa lang ay may bad impression na sa kanya?


Related Stories