Puer - BIC0178

Ratings :


Date Issue : Apr. 29, 2020
Publisher : Black Ink
Author : Jake Vicente
ISBN :
Price : PHP 83.00
  Share by Twitter


About This Book

“Grow up!” Iyon ang madalas na sabihin sa atin habang tumatanda. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng pagtanda? Ang pagtatapos ba ng kolehiyo? Ang paggawa ng mga gawaing pangmatatanda? Ang pagkakaroon ng trabaho? O ang pag-ako sa responsibilidad?


Related Stories