Raya - BIC0117

Ratings :


Date Issue : Apr. 29, 2020
Publisher : Black Ink
Author : Diana Lam
ISBN :
Price : PHP 75.00
  Share by Twitter


About This Book

Ang laman ng aklat na ito ay ang aking karanasan sa bayan ng Yanora. Ipinadala ako doon ng Daily Specter, ang nangungunang pahayagan sa bansa, upang mag-interview ng isang urban legend na tinatawag na Sorang-mata. Sa aking pagkagulat meron palang mas malalagim na sekreto kaysa sa kinatatakutang nilalang. – Morphil Rancher


Related Stories