World Canvas - BIC0094

Ratings :


Date Issue : Sep. 13, 2021
Publisher : Black Ink
Author : Godley Malabanan
ISBN :
Price : PHP 128.00
  Share by Twitter


About This Book

Kapag ang isang tao ay nagsulat o kaya naman ay gumawa ng obra, may mga piraso ng kanilang kaluluwa na naiiwan sa kanilang obra. Nakikita ng kaliwang mata ko ang mga piraso ng kaluluwa na nagiging susi rin para mabuksan ang kanilang pintuan. Sa kabila ng mga pintuang ito makikita ang naging takbo ng kanilang buhay. Confident ako na walang makakapagtago ng kahit anong lihim sa akin. Iyon ang akala ko hanggang sa matagpuan ko ang isang kakaibang pintuan…


Related Stories