Saving Grace

Ratings :


Date Issue : Apr. 30, 2020
Publisher : LIB Creatives
Author : Elise Mae (NTLDLVFRHM)
ISBN :
Price : PHP 102.00
  Share by Twitter


About This Book

And wherever, whenever I might be born again in this world, I will be waiting for you… because for me, there is only you. “Soon the sun will rise and so is the cursed, With tears in his eyes and a scar in his heart. The pain will be gone… but not for long, For the darkness will come to take what it’s owed…” Noong unang beses na nakita ni Nathalia si Ali, marami na agad siyang naramdaman para sa lalaki. Familiarity, want, desire. So, she welcomed him in her life. Nakilala niya nang lubusan si Ali. Nakasalo sa maiinit na sandali. Nakasama sa iisang kama. Pero hindi niya inaasahan na ang sekreto ni Ali, ang past nito, at ang isang sumpa ang may kinalaman sa kanya…


Related Stories