Ang Lalaking Nagmahal Sa Akin Tanya Maginhawa - PHR3330

Ratings :


Date Issue : Jul. 03, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : VANESSA
ISBN : 9789710241774
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

Kahit isang dalaga pa ay ginagawa ni Tanya ang lahat para magampanan ang pagiging isang ina sa kanyang pamangkin. Nagtungo kasi sa ibang bansa ang kapatid niya at ilang buwan lang ay hindi na nakibalita ito sa kanila. Kaya ngayon ay mabigat ang responsibilidad niya. Dala-dalawa ang trabaho niya. Kulang na lang ay gawin niyang araw ang gabi. Sa gitna niyon ay dumating sa buhay niya ang artistang si Heath Sanders. Pinagkaguluhan ito ng lahat ng babae, tinitilian, kahit sa opinyon niya ay isa lamang itong ordinaryong sanggano. Sa malas ay nasibak siya sa trabaho nang dahil dito. Lalong parang magugunaw na ang mundo niya nang maaksidente pa ang pinakamamahal niyang pamangkin at kinailangang maoperahan. Wala siyang trabaho o ari-arian na maaaring isangla o ibenta…maliban na lamang sa kanyang katawan. Ang unang customer, walang iba kundi si Heath Sanders.


Related Stories