LIBB0622 - IGNITION OF GRECCO BACHELOR 1 - ENDLESS

Ratings :


Date Issue : Aug. 25, 2020
Publisher : LIB Creatives
Author : MARGAUX DY
ISBN :
Price : PHP 180.00
  Share by Twitter


About This Book

“I wish I knew how to stop loving you.” Noong nagpaulan ng magandang genes sa mundo, lahat ay nasalo ng mga Grecco, partikular na ang lalaking sa una pa lang, pinaglaanan na ni Pomee ng atensiyon. Si Chase Dri Grecco. Her dream guy. Pero ang pinapangarap niyang masayang relasyon kay Chase ay naging isang masamang panaginip nang maikasal siya sa lalaki. Mula kasi no’n, wala nang araw na hindi nagalit sa kanya ang asawa. Bakit? Dahil hindi siya dapat ang nasa posisyong iyon kundi ang ex-girlfriend nitong si Sheena. May mga desisyon sa buhay si Pomee na pinagsisihan na niya. But she was willing to do anything for Chase dahil mahal niya ang asawa. Pero na-realize niyang may hangganan din pala ang lahat…


Related Stories