Beyond Time

Ratings :


Date Issue : Sep. 16, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 98.00
  Share by Twitter


About This Book

“Mahal mo talaga ako? Kahit simple lang ako, walang alam sa buhay mo?” Knox had everything he ever wanted and more. Masyado nang naging madali ang buhay para sa isang lalaking hawak ang mundo sa kanyang mga palad. Until one day, he found himself transported back in time. Suddenly, the man behind a successful tech company was lost somewhere in time. Natagpuan ni Knox ang sariling nakasalalay ang buhay sa kamay ni Concepcion, isang heredera ng asukarera. But she was far from the rich spoiled brat heiresses he knew from his time. At si Concepcion ang susi para makabalik siya sa twenty-first century. “You can travel through time, and so can she, if you have sex. Proper sex…,” sabi ng tagapangalaga ng oras kay Knox nang magpakita ito sa kanya. Halos mapatulala si Knox sa nalaman. Paano niya makukumbinsi si Concepcion na gawin nila ang tanging paraan para makabalik na siya sa pinagmulan?


Related Stories