LIB00629 - ACE CENTREX UNIVERSITY 1: ROMANCE WITH MR CANDY

Ratings :


Date Issue : Oct. 07, 2020
Publisher : LIB Creatives
Author : C.C
ISBN : 978-621-401-942-7
Price : PHP 112.00
  Share by Twitter


About This Book

“I promise to love you until life gives up on me.” Heelan Alvarado got kicked out of school again—for the seventh time. And she was proud of it. Walang sinuman ang may karapatan na laitin ang Prada shoes niya. Ayaw niya sa mga bully at ginagamit ang pangalan para mang-api ng kapwa. Nang ma-transfer siya sa Ace Centrex University, na-realize ni Heelan na ibang-iba iyon sa mga pinanggalingan niyang university. There, she bumped into someone. Ang someone na hindi man lang tinanong kung okay siya. Mas inuna pang pulutin ang mga candy na nabitawan nito na nagkalat sa sahig. Sisigawan na sana niya ang lalaki nang magtaas ito ng tingin. And her heart skipped a beat. The guy smiled cheekily at her. “Sorry?” sabi nito habang ino-offer ang candy.


Related Stories