RR00139 - MY HUSBAND NEXT DOOR

Ratings :


Date Issue : Nov. 04, 2020
Publisher : Red Line Media
Author : MANDIE LEE
ISBN :
Price : PHP 187.00
  Share by Twitter


About This Book

If she ever decided to let go of her broken pieces, he would need to be there to pick them up and hand them back to her. Maybe they could hold those pieces together. Arranged marriage. Iyon ang set-up nina Sloane at Helga. Kasal sa papel para sa pagsasanib ng dalawang malalaking bank companies na pag-aari ng kanilang mga magulang. And needless to say, they would need to produce a future heir to their family's business. Okay lang iyon kay Sloane. Kaya niyang mag-adjust sa kasal na iyon. Maganda at sexy si Helga kahit palaging masungit. Ah, he would be more than willing to give her the best fuck of her life. Kaso may problema. Harap-harapan siyang tinanggihan ng babae! Wala nang nagawa si Helga nang ipagkasundo siyang ipakasal ng kanyang ama kay Sloane. Inaasahan na niyang ganoon ang magiging kapalaran niya. A loveless marriage, all business. Yeah, she could do that. Pero iba ang gusto ng kanyang napangasawa. At hindi alam ni Helga kung hanggang kailan niya kakayaning pigilan ang sarili na bumigay sa mga pang-aakit nito…


Related Stories