BIC0189 - UNDERCOVER

Ratings :


Date Issue : Nov. 26, 2020
Publisher : Black Ink
Author : Sera Guzman
ISBN : 978-621-03--0878-5
Price : PHP 75.00
  Share by Twitter


About This Book

Sa kanilang trabaho, buhay and nakataya. Pero para sa bayan, gagawin nila ang lahat para maprotektahan ang kapayapaan nito. Bagong lipat ang pulis na si Jared sa istasyon kung saan naging boss niya ang guwapo pero reckless na chief inspector na si Jensen. Magkaiba man ang kanilang mga ugali, pati ang kanilang mga paniniwala, pareho naman ang kanilang dedikasyon para sa napiling trabaho. Pero magiging magkapareho rin kata ang kanilang mga damdamin para sa isa't isa?


Related Stories