Time Capsule Series 2 - Marriage Certificate

Ratings :


Date Issue : Mar. 25, 2022
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Maan Beltran
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

"Kabit ilang besespa siguro akong ma-disappoint sa vyo, hindi pa rin titigil ang puso ko na mahalin ka because I accept everything about you, maging ang mga pagkakamali mo." Ten years ago, Toni got married. Well, sa marriage booth lang naman ng Western University. While it may just be a game for everyone, especially for Daniel—her groom—there was a time when she thought it was for real. Pero nagsimulang mainis at ma-disillusion si Toni sa pag-iisip na isang Prince Charming si Daniel dahil para sa binata, isang ordinaryong papel lang ang marriage certificate na pinirmahan nila. Hang taon ang nagdaan, muling nagtagpo ang mga landas nila. Hindi na inaasahan ni Toni na matatandaan siya ni Daniel. Okay lang iyon. Wala naman siyang balak na ma-involve kay Daniel. Pero ganoon na lang ang pagkagulat ni Toni nang bigla siyang corner-in ni Daniel. "I'm claiming my rights now, wifey," buo at determinado nitong pahayag sa kanya.


Related Stories