Time Capsule Series 3 - Sketch Pad

Ratings :


Date Issue : Mar. 25, 2022
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Maan Beltran
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

"Handa akonggawin ang lahat, payagan mo lang akong makapasok sa puso mo." Hindi matanggap ni Bobbie na ibinigay ng namatay niyang kapatid ang custody ng anak nito kay Brent Araneta, ang ama ng bata. Although he was a very popular actor in the Philippines, she still thought Brent was an irresponsible person. Isang walang kuwentang tao. Sa kabila ng disgusto ni Bobbie sa lalaki, hindi pa rin niya napigilan ang humanga rito nang magkaharap na sila nang personal. Napaghandaan na niya ang kaguwapuhan ni Brent. Ang hindi lang niya napaghandaan ay ang malakas nitong sex appeal. He was tall and athletically built. His dark brown eyes seemed to smile always and his kissable lips would drive every girl crazy. At nang magbakasyon sila ng pamangkin sa mansiyon ng mga Araneta, nalaman ni Bobbie na mali pala ang unang impresyon niya kay Brent. Ang magagandang katangian at ugaling nakita niya ay sapat na upang mahulog ang loob niya sa lalaki. Ngunit isang sekreto tungkol sa pagkatao ni Brent ang nabunyag din kay Bobbie. Isang sekreto na magpapabago sa mga buhay nilang lahat, at susubok sa pag-ibig niya sa binata...


Related Stories