PHC00027 - Marry Me, Stranger

Ratings :


Date Issue : Oct. 11, 2014
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price :
PHP 50.00
PHP 50.00 NEW
  Share by Twitter


About This Book

Desperado ang lolo niyang magpakasal siya sa isang malayong kamag-anak upang mapanatili ang linya ng kanilang angkan. Kung hindi gagawin ni Joanna iyon ay ang lolo niya mismo ang magpapakasal sa nurse nito at ipamana rito ang Villa de Vierre na tatlong henerasyon nang pag-aari ng kanilang angkan. Gagawin niya ang lahat huwag lamang mawala sa angkan niya ang villa kahit na bayaran niya ang isang estranghero upang magpanggap na asawa niya. But when things didn’t work to her advantage, she offered the handsome stranger half of her inheritance, pakasalan lamang siya nito nang totoo. She gambled everything, including her heart.


Related Stories