Ganoon Kita Kamahal

Ratings :


Date Issue : Oct. 14, 2014
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“You may have an enchanting smile and eyes that look deep into a man’s soul but I am immune to the likes of you, Judy…” Labing anim na taon si Judy nang ipagtabuyan siya ng ina at ng stepbrother sa Hacienda Esmeralda pabalik ng Maynila sa kasalanang hindi niya ginawa. Makalipas ang anim na taon ay dumating muli sa buhay niya si Jose Luis Esmeralda, ang panganay na anak ng lalaking muling pinakasalan ng ina niya. Pinilit siya nitong iuwi ng Hacienda Esmeralda dahil sa isang trahedyang kinasangkutan ng ina. Para dito ay isa siyang masamang babae. Iyon ang pagkakilala ni Jose Luis sa kanya kahit noong panahonng siya'y dalagita pa lamang. Pero bakit nais nitong pakasalan siya sa kabila ng pagkakaalam niyang kinasusuklaman siya nito?


Related Stories