Fruitcakes 02 - Naughty And Naughty

Ratings :


Date Issue : Jul. 18, 2022
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Rose Tan
ISBN : 978-971-02-6660-9
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

"That kiss was premediatated. Therefore, it's not innocent." Masidhi ang hangarin ni Portia na makaganti sa taksil at walang modong boyfriend niya. Sapin-sapin ang sama ng loob at kahihiyang ibinigay nito sa kanya kaya nararapat lamang na ito ay putulan! Nagpahasa siya ng malaking gunting sa Hortaleza. Pero may buwisit na lalaking umeksena-- si Chip. Biglang sumulpot ito sa silid kung saan niya isasagawa ang "operasyon" Hayun, hindi natuloy. Ang thing got worse. Her boyfriend suddenly died in front of her and Chip. What to do? Sa takot na mapagbintangan, they did the unbelievable. Pero may nakakita sa pala sa kanila at nagbabanta na i-expose ang "krimen." No choice siya kundi ang makipagkapit-bisig kat Chip para maisalba ang kanyang sarili. The problem was, Chip didn't want to cooperate...


Related Stories