Fairy Tales And A Love Bet Book 4

Ratings :


Date Issue : Oct. 14, 2014
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Heart Yngrid
ISBN : 978-971-02-7436-9
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“You’re a love potion yourself, Case… and I was overdosed. I might die with so much love for you…” Yuan was incredibly handsome. Tuwang-tuwa ito sa atensiyon at paghangang ibinibigay rito ng mga babae. Except Casey. Para sa kanya ay mayabang si Yuan. So what if he had the most gorgeous eyes and brows she had ever seen? Ano ngayon kung matangos ang ilong nito at sensuwal ang mga labi? She hated the flirty, carefree, heartthrob type like Yuan. She wanted someone with brains, the responsible type. She hated playing around—which happened to be his expertise. Hindi niya hahayaang paglaruan siya ni Yuan dahil lang alam nito ang isang malaking sekreto sa kanyang buhay. Pero paano iyon gagawin ni Casey? Matalino nga siya pero hindi naman siya tuso…


Related Stories