Drop Dead Playboys 5: Red Madrigal, Crazy In Love

Ratings :


Date Issue : Oct. 14, 2014
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Heart Yngrid
ISBN : 978-971-02-6763-7
Price : PHP 79.00
  Share by Twitter


About This Book

May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pisikal na kagandahan. Mahiwaga ang pag-ibig at hindi iyon tumitingin sa pisikal na katangian lang ng isang tao… Ayon sa sumpa na nagmula sa abuela ni Hannah, matutulad sa abuela ang mga susunod na anak na babae sa kanilang lahi kung hindi nila mapapaibig ang unang lalaking iibigin nila. Mababaliw rin daw sila katulad ng kinasapitan nito. At ngayon, si Hannah ang nakatakdang sumunod sa yapak ng kanyang abuela. Siya naman ang namemeligro ang katinuan dahil sa sumpang hindi pa matapos-tapos! Dahil paano siya magugustuhan o mamahalin ni Red Madrigal—ang lalaking pantasya niya—kung hindi naman siya kagandahan?


Related Stories