Bistro Guwapo 3: Brent Laurel

Ratings :


Date Issue : Oct. 14, 2014
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Maxine Del Carmen
ISBN : 978-971-02-7309-6
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Aabalahin ko talaga ang buong mundo, magkaroon lang ako ng mas mahabang panahon na makasama ka.” Ginagawa ni Arvee ang lahat para matulungan ang kanyang pamilya. Kahit anong raket, pinapasok niya hanggang sa naging part-time model siya. Unang beses niyang nasilayan ang crush na si Brent Laurel at pakiramdam niya ay natupad na ang kanyang mga pangarap. Ngunit nadismaya siya nang malamang sumama si Brent sa ibang modelo at iniwan siya sa ere pagkatapos mag-alok na ihahatid siya. Mula noon ay hindi na uli sila nagkita. Pagkalipas ng ilang buwan ay muling nagtagpo ang mga landas nina Arvee at Brent sa Bistro Guwapo, kung saan nagtatrabaho si Arvee bilang mixologist. Hindi na tumigil si Brent sa panunuyo at pagsunod-sunod sa kanya. Nakilala ni Arvee ang totoong Brent Laurel at unti-unting nahulog ang loob niya sa binata dahil sa hindi matatawarang pag-aalala at pag-aalaga nito sa kanya. Ngunit ang tuwang naramdaman ni Arvee nang malamang may katugon ang kanyang damdamin ay biglang naglaho nang biglang sabihin ni Brent na hindi siya puwedeng manatili sa mundong ginagalawan nito. Kahit pala ano ang gawin niya ay hindi matutupad ang pangarap niyang makasama ito habang-buhay…


Related Stories