By Sun And Candlelight

Ratings :


Date Issue : Oct. 14, 2014
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Camilla
ISBN : 978-971-02-7330-0
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

Wil was tall, handsome and popular, pero ewan ni Piper kung bakit galit na galit siya rito maski wala naman itong ginagawang kasalanan sa kanya. Napakabait sa kanya ng lalaki gayong ipinahabol na niya ito minsan sa kanyang alagang aso. Now, nag-offer pa itong sasamahan siyang lumuwas sa Maynila para sa isang importanteng bagay. Piper had no choice but to accept his help. At pagbalik nila sa San Cristobal, sumalubong sa kanila ang natupok na bahay ni Piper; nawawala rin ang expensive painting ng kanyang papa. And worst, bigla na lamang naglahong parang bula si Wil. Biglang-bigla’y hinanap ni Piper ang guwapong binata. May mukha ba siyang ihaharap pagkatapos ng pang-iinsultong ginawa niya noon dito? Ah, kakayanin niya.


Related Stories